You are here
Home > Ilmu Hikmah > 4 Amalan Spiritual Singkat, 100% Terbukti Paling  Ampuh

4 Amalan Spiritual Singkat, 100% Terbukti Paling  Ampuh

Amalan Spiritual Hikmah

4 Amalan Spiritual Singkat, 100% Terbukti Paling  Ampuh – Berkah dari suatu amalan terkadang tidak ditentukan dari panjang pendeknya suatu amalan. Amalan Ilmu Spiritual yang pendek sepanjang diamalkan dengan rutin (istikomah) hasilnya tentu lebih baik dibanding amalan yang panjang bacaannya, akan tetapi diamalkan dengan setengah hati.

Karena itu para Ahli Hikmah banyak yang memberikan ijazah dari kalimat yang pendek/ singkat seperti amalan dzikir spiritual. Dan ini amat membantu mereka yang mempunyai keterbatasan dalam membaca amalan.

Amalan yang pendek itu pada umumnya merupakan petikan dari ayat-ayat suci atau sering disebut amalan spiritual islam. Sebagian besar arti dari ayat itu terkait dengan hikmat atau khasiatnya, tetapi terkadang tidak terkait sama sekali. Bahkan ada beberapa kalimah (ucapan) yang arti nya tidak dimengerti oleh pengamalnya, namun demikian, jika diamalkan dengan yakin pengaruhnya amat besar terhadap kemampuan batin.Sebagian kalangan mengatakan bahwa suatu amalan-amalan spiritual, selain maknanya dari sisi khodam huruf, arti kalimah dan visualisasi batin, didalamnya terkandung “kekuatan” sebagaimana yang diucapkan seorang Guru ketika amalan itu diturunkan.

Seperti yang pernah Anda ketahui, ketika suatu hari bertemu dengan seorang Guru hikmah. la mengijazahkan suatu amalan-amalan spiritual yang berfungsi untuk mengacaukan pikiran orang yang dituju. (Semestinya amalan ini hanya untuk tujuan yang baik, seperti orang mencuri agar bingung, orang bemiat jahat agar hilang akal, dan sebagainya).

Jangan kan untuk mengacau kan orang yang salah. Untuk mengacaukan lawan bermain catur pun bisa. lni yang disebut penyalahgunaan amalan ilmu spiritual, sehingga muncul aliran ilmu hitam. Padahal hakikinya, ilmu hitam itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu ilmu hitam yang memang hitam dari asalnya, tetapi ada juga ilmu hitam yang berasal dari ilmu putih yang dihitamkan (diselewengkan) oleh pemiliknya. Seperti sebilah pisau yang ditangan dokter menjadJ alat bedah dan ditangan penjahat menjadi alat untuk menodong.

Keterangan diatas hanyalah sekilas informasi tentang amalan spiritual yang memiliki banyak manfaat dan kegunaan, bisa untuk kebaikan dan kejahatan.

Berikut 4 Amalan Spiritual Singkat, 100% Terbukti Paling Ampuh

Amalan Selamat Dan Keteguhan Hati

” Rab-bunal laahu “

Artlnya : Tuhan kam ialah Allah

Hikmahnya: Barangsiapa yang mengamalkan kalimah tersebut di atas sebanyak banyaknya, disertai dengan hati yang tutus dan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah SWT maka akan diturunkan pada hatinya ketenangan batin serta dilindungi Allah dari segala marabahaya. Di dunia dan akhirat.Amalan Ketika Diancam Bahaya

” Wa kafaa billaahi wakiila “

Artinya : Cukuplah Allah sebagai Pelindung

Hikmahnya : Barang siapa terdesak dalam bahaya yang mengancam, agar selamat dari bahaya itu, ambillahair wudhu lalu bershalat sunnah dua rekaat. Kemudian bacalah kalimah pendek tersebut di atas seribu kali ulangan kemudian ditiupkan pada batu kecil (kerikil). Yakinlah, Allah akan menyelamatkan dari bahaya apapun, selama kerikil itu masih dibawa

Amalan Mohon Keberkahan Usaha

” Rab-bii anzhilni munzalam mubaarakaw wa anta khairul munziliin “

Artinya : Ya Tuhanku. Daratkanlah aku di tempat pendaratan yang penuh restu-Mu. karena Engkaulah sebaik-baik pemberi tempat mendarat” (Al-Mu’minun: 29).

Hikmahnya : Amalan ini sangat besar hikmahnya. Setelah mengamalkan amaian ini mengabarkan adanya perubahan yang baik dalam setiap usahanya.

Amalan ini tidak terbatas untuk kemajuan dalam salah satu bidang. Terutama bagi orang yang dalam hidup ini terlalu banyak alternatif untuk memajukan taraf hidup, seseorang yang merasa tidak sreg dalam menentukan suatu pilihan, atau calon pengantin yang masih ragu-ragu dengan calon pasangannya.

Silakan baca amalan ini tujuh kali ulangan setiap selesai shalat fardhu. lnsya Allah, dalam waktu yang tidak terlalu lama akan ada perubahan. Jalan yang semula buntu menjadi terbuka, yang sulit pun menjadi mudah dengan izin Allah.

Amalan ini merupakan doa yang dibaca ketika Nabi Nuh AS saat kaumnya dilanda banjir. Di atas kapal -bersama ummatnya- Nabi Nuh membaca doa ini, hingga akhirnya Allah menunjukkan di mana tempat mendarat yang diberkati Allah SWT.

Maka, jika Anda merasa dilanda perkara, ketika merasa di atas kapal yang diombang-ambingkan problem kehidupan, visualisasikan bahwa Anda adalah Nabi Nuh AS yang sebentar lagi akan ditempatkan oleh Allah pada tempat yang lebih baik. Sehingga doa ini pun banyak diamalkan oleh seseorang yang hendak pindah rumah, kantor, tugas dan lain-lain.

Pada umumnya, amalan yang diambil dari ayat-ayat sud Alquran adalah amalan yang memiliki kandungan sejarah dan bermakna doa yang dulu pernah diamalkan para Nabi Allah di saat menghadapi ujian.

Selain doa tersebut ada juga amalan doa yang dulu dibaca ketika Nabi Yunus AS terdampar pada dasar lautan dan berada pada perut ikan, beliau banyak berdoa : Lao ilaaha illa anta subhaanaka in-nii kuntu minadh-dhaalimiina. Sebuah doa yang mengandung arti, pengakuan seorang hamba yang merasa zalim di hadapan Allah.

lnilah yang disebut tawaduk (rendah hati) di hadapan Allah, tentu sikap yang lebih terpuji dibanding kita merasa suci di hadapan Allah, sehingga para ahli hikmah meyakini, doa dari Nabi Yunus tersebut apabila diamalkan sebagai wirid rutin -tidak terikat waktu dan jumlah  dengan disertai hati yang benar-benar meresapi arti doa itu, insya Allah pengamalnya akan ditinggikan derajatnya oleh Allah SWT.

Menurut kaidah para Sufi , sekiranya seorang hamba itu menghendaki kehinaan maka hendaklah ia bersikap takabur (sombong) sebaliknya, jika ia bersikap rendah hati maka Allah akan mengangkat derajatnya.Amalan Penakluk Hati

” ldz qaala Yuusufa li-abiihi ya abati in-nii ra-aitu ahada ‘asyara

kaukabaw-wasy-syamsa wal qamara ra-aituhum liisaajidiin “

Artinya : Ingatlah, ketika Yusuf berkata kepada ayahnya: “Wahai ayahku. Sesungguhnya aku melihat dalam mimpi sebelas bintang, matahari dan bulan, kulihat semuanya sujud kepadaku “. (Yusuf: 3).

Hikmahnya :

Pengertian penakluk hati tidak identik dengan ilmu pelet. Sedangkan penakluk hati maknanya lebih umum, seperti orang yang dendam agar hilang dendamnya, orang yang keras agar lurus hatinya.

Pengamal surat tersebut adalah:

  1. Diamalkan rutin setiap selesai shalat Fardhu sebanyak tujuh kali insyaAllah menyebabkan keluarga dalam keadaan tentram, (disarankan kepada keluarga (ayah) yang mengamalkannya).
  2. Bagi remaja (laki/perempuan) jika mengamalkan ayat tersebut dengan laku seperti tersebut di atas, sepanjang tnasih memelihara shalat (artinya tidak sekadar mengamalkan wiridnya) insya Allah memiliki karisma tinggi. Laris … walau tanpa pasang susuk.
  3. Sekiranya ada orang yang hatinya diliputi perasaan benci dan dendam, bacakan ayat tersebut sebanyak 4 1 (empat puluh satu) kali lalu sebut nama dari yang dituju, insya Allah hatinya akan luluh.

Apabila Anda merasa artikel ini bermanfaat, silahkan bagikan ke teman media sosial Anda. Terimakasih dan salam berkah.

Silahkan dibagikan:
Top
Bagikan